Vision

Ett förändrat Nyköping, för människor, till Gud.

Ett förändrat Nyköping

Församlingen existerar inte för sin egen skull, utan för människor och för Gud. Vårt uppdrag är att utvidga Guds rike. Vår vision sträcker sig därför utanför församlingen och ut i andra delar av samhället. Vår övertygelse är att ett väl utfört uppdrag kommer att förändra Nyköping som stad.

En stad av enhet och försoning

Vi vill vara en församling som sprider enhet och försoning. Vi vill bryta ner fördomar mellan grupper och människor. Vidare vill vi vara en gemenskap som man gärna samarbetar med, från såväl andra församlingar som sekulära organisationer. Vi vill vara någon som man lätt ber om hjälp, och någon som kan stötta och hjälpa till att lösa konflikter.

På så sätt hoppas vi att Nyköping blir en stad av enhet och försoning.

En stad av nära relationer

Vi vill ha kul! Och vi vill ha kul tillsammans med andra. Vi vill träffas där andra människor träffas. Vi vill vara en församling som går att träffa i vardagen på många olika platser och genom många olika initiativ, gärna på oväntade platser. Vi vill vara en gemenskap där det är lätt att lära känna människor och bygga nära relationer.

Vi vill också vara en plats där man kan och vågar vara sig själv. En plats dit man kan komma med sina behov, och där man möts av kärlek, ödmjukhet och respekt, oavsett hur livet ser ut. Vi är alla människor på en resa, med olika erfarenheter och bagage.

På så sätt hoppas vi att Nyköping blir en stad av nära relationer.

En stad där man lär känna Gud

Vi vill vara en plats för öppna hjärtan och ärligt sökande. En plats som leder närmare Jesus och närmare människor. En plats där man
tillsammans med andra upptäcker Bibelns sanningar på olika plan och där Bibelns svar på livets frågor blir tydliga och verkliga.

Vi vill också vara en gemenskap där man lär känna Jesus, och genom honom lär känna sig själv och sina medmänniskor. Vi vill vara en
församling där man inser vem som är värd att tillbes och förstår vad man är skapad till.

På så sätt hoppas vi att Nyköping blir en stad där man lär känna Gud.

En stad av tillbedjan och efterföljelse

Vi vill vara en församling som kan och förstår berättelsen vi befinner oss i. En församling med en begriplig, sammanhängande världsbild, presenterad på ett begripligt, sammanhängade sätt. En gemenskap där det är tydligt att Jesus är inspirationskällan till livet i vardagen och som tar Jesus ord och Bibeln på allvar. Det är en gemenskap som inte har några dolda motiv, som känner Guds vilja och gör den, vare sig församlingen är samlad eller utspridd.

Vi vill vara en församling som ger plats åt sann tillbedjan och efterföljelse för alla, och som erbjuder och skapar möjlighet att
praktiskt följa Jesus i vardagen. Vi vill vara öppna med framgångar och misslyckanden, och vi vill stötta, uppmuntra och vägleda varandra i olika steg vi kan ta på vår väg i lärjungaskapet.

Detta innebär också att vi inte är rädda för Guds kraft och den Heliga Anden. Vi ger Gud plats och erbjuder och låter Gud, Helig Ande och Jesus beröra, påverka och hela människors liv.

På så sätt hoppas att Nyköping blir en stad där man tillber Gud i handling, bön och lovsång, i vardagen och på gudstjänst, i hemmet och på gator och torg.