Historik

Vineyard bildades i USA år 1982. Grundaren hette John Wimber, en pastor från Anaheim, Kalifornien. Nu finns omkring 1500 Vineyardförsamlingar världen över, varav 600 i USA.

År 1993 grundades Stockholm Vineyard på initiativ av pastorerna Hans Sundberg och Hans Johansson. Då fanns hundratals Vineyardförsamlingar runtom i världen och mycket arbete pågick med att försöka grunda församlingar i olika länder. Stockholm Vineyard bildades dock genom att församlingen i Sverige på egen hand bad om att få tillhöra Vineyard.

I mitten av nittiotalet bidrog Stockholm Vineyard till att flera nya Vineyardförsamlingar bildades i Sverige, och en av dem var Nyköping Vineyard.